Grundlæggende autismeforståelse

Mennesker med autisme har en gennemgribende udviklingsforstyrrelse med en række fælles træk, der er kendetegnet ved begrænsninger i forhold til kommunikation, socialt samspil og adfærd. Populært sagt opfatter mennesker med autisme verden anderledes end andre. Derfor er det vigtigt, at vi som professionelle medarbejdere har en grundlæggende forståelse for autismens forudsætninger, kultur og udvikling.

I dette modul får du kendskab til de neurobiologiske forklaringer på ASF, indsigt i baggrunden for diagnosen, spektrum- og triade-teorien, samt helt konkrete eksempler på, hvordan autisme viser sig i hverdagssituationer. Vi gennemgår samtidig teorierne bag Theory of Mind og Central Koheræns.

Afslutningsvis præsenteres kursisterne for videooptagelser bestående af et autismepanel, der fortæller, hvad det betyder for dem at have autisme. Dette giver anledning til at koble vores grundlæggende teoretiske autismeviden med de adfærdstræk, vi kan observere hos panelet. Herved gøres det synligt for kursisterne, hvordan man med fordel kan anvende en systematisk og analytisk tilgang til at kunne observere på de forudsætninger en person med autisme har.

Undervisningen veksler mellem teori, videoklip, praksisøvelser og diskussion.

Modulet afsluttes med en praksisopgave, der sendes to uger før afholdelse af modul 2. Tidsforbrug til opgaven er cirka to timer. Feedback på opgaven, gives som en del af modul 2.