Grundlag for samarbejde

At lære handler om forandring, om at se verden fra en anden vinkel og ændre adfærd. Alt sammen noget, mennesker med autisme har særlig svært ved, men dog behov for, når de skal begå sig i samfundet og opnå livskvalitet. Derfor er det vigtigt, at vi som medarbejdere har viden om læringsteorier, så vi kan udvælge metoder, som passer til den enkelte person.

Modulet veksler mellem teori, videoklip, praksisøvelser og diskussion.

Praksisopgaven er den del af kursusdagen, hvor underviseren vejleder og arbejder sammen med kursisterne. Der trænes, den teori, der er blevet præsenteret på modulet. Kursisterne vil modtage løbende feedback på deres arbejde.

Modulet afsluttes med en introduktion til praksisopgave tre. Feedback på opgaven gives som start på modul 4, hvor kursisten medbringer tre eksemplarer af opgaven. Tidsforbruget til opgaven er cirka tre timer.