Den reflekterende metodiker

Dette modul tager udgangspunkt i dataindsamling: En færdighedsvurdering og en registrering.  

Undervisningen veksler mellem teori, videoklip, praksisøvelser og diskussion.

Tidsforbruget til opgaven er cirka 5-6 timer. Tidspunktet for vejledning aftales på modul 4. Feedback på opgaven gives sammen med opgave 5.