Autisme i sociale kontekster

I dette modul får du afprøvet den pædagogiske tilgang, som du er blevet præsenteret for tidligere. Vi har særlig fokus på sociale kontekster, som både udfordrer mennesker med autisme og medarbejderne.

For yderligere at rette fokus mod de sociale udfordringer og de værktøjer, der kan kompensere for dette, er der på dette modul en medunderviser med Aspergers Syndrom. Han vil gennem egne erfaringer og gennem sit arbejde i et dagtilbud for unge med Aspergers Syndrom, give kursisterne indsigt, viden og gode råd.

Undervisningen veksler mellem teori, videoklip, praksisøvelser og diskussion.

Som en del af modul 6 vil der være erfaringsudveksling, hvor du sammen med tre kursister på dit hold taler om, hvordan du har arbejdet med viden og metoder fra Autismepilot i dit daglige arbejde.

Modulet afsluttes med en praksisopgave, der afleveres to uger før afholdelse af modul 7. Tidsforbrug til praksisopgaven er cirka 7-8 timer. Feedback på opgaven gives individuelt til kursisterne per mail med opmærksomhedspunkter