At skabe rammer for udvikling

Dette afsluttende modul er et modul, hvor vi samler op, repeterer og ser tilbage på hele Autismepilotforløbet.

For at du kan afprøve din viden om teori og metoder, vil der i modulet deltage medundervisere med autisme. De samarbejder med kursisterne om en given problemstilling.

Du får desuden en introduktion til den afsluttende praksisopgave, samt støtte og vejledning i begyndelsen af processen. Opgaven er at "udarbejde et undervisningsforløb for en borger på egen arbejdsplads".

Praksisopgave 7 afleveres to uger før din feedback af en underviser. Tidspunktet for vejledning aftales på modul 6. Tidsforbruget til praksisopgaven er cirka 7 timer. Du kan vælge at få feedback på praksisopgave 7 individuelt eller i en gruppe, hvis du går på Autismepiloten sammen med én eller flere af dine kolleger. 

Vejledningen handler både om den afsluttende opgave og hele uddannelsesforløbet. 

Kursister, der har gennemført alle undervisningsmoduler og afleveret alle praksisopgaver, modtager et uddannelsesbevis.