Om os

Autismepiloten 
- nye veje gennem samarbejde


Hidtil har der ikke været en specifik autismeuddannelse rettet mod medarbejdere, der dagligt arbejder med mennesker med autisme. 

Alle samarbejdspartnerne bag Autismepiloten har længe set et behov for en mere målrettet uddannelse inden for autisme. Autismepilotens mål er at samle og formidle den viden, der er opstået gennem det daglige, praktiske arbejde og forene den med forskningen på området.

Selve udviklingen og opbygningen af uddannelsen er sket i et samarbejde mellem Socialstyrelsen – Videnscenter for Autisme, Region Midtjylland og Specialområde Autisme. Autismefokus står for uddannelsens praktiske gennemførelse, mens de øvrige samarbejdspartnere har deltaget i implementeringen og kvalitetssikringen.

Autismepiloten er udviklet med inspiration fra en lignende uddannelse, som anvendes af Autism Society of North Carolina i USA.