Grundlæggende autismeforståelse

Næste trin i den pædagogiske indsats er at kunne tolke den adfærd, vi ser og forstå, hvorfor mennesker med autisme gør, som de gør. For at undgå at foretage subjektive tolkninger har vi brug for forklaringsmodeller for den adfærd, som er karakteristisk for mennesker med autisme.

På modul 2 gennemgås de fire neuropsykologiske teorier, som samlet set kan forklare adfærden hos mennesker med autisme

- teorien om nedsat mentaliseringsevne (theory of mind)

- teorien om svag central koheræns

- teorien om eksekutive vanskeligheder

- teorien om en anderledes sensorisk bearbejdning.

Modulet veksler mellem teori, videoklip, praksisøvelser og diskussion, ligesom det bygger naturligt videre på modul 1.

Modulet afsluttes med en praksisopgave, der afleveres to uger før afholdelse af modul 3. Tidsforbruget til opgaven er cirka to timer. Feedback på opgaven gives individuelt på mail til kursisterne.