Metoder så det giver mening

Dette modul sætter fokus på valg af metoder, samt den pædagogiske tilgang i samarbejdet med mennesker med autisme, når det handler om at skabe mening, overblik og udvikling. Det enkelte menneskes autismeprofil og kognitive niveau vil afhænge af, hvilke metoder du som medarbejder bør vælge.

Du vil blive præsenteret for principper indenfor visuel struktur og visuelle kognitive metoder. Elementer der hjælper personer med autisme til at respondere og bedre forstå deres omgivelser, som ofte kan virke kaotiske og uigennemskuelige. En del af modulet vil fokusere på at give dig viden om hvordan du udarbejder individualiserede skemaer og instruktioner, samt give dig redskaber til at strukturere en samtale og strukturere et kognitivt undervisningsforløb. De kognitive redskaber kan bl.a. støtte personer med autisme i at øge deres selvopfattelse og i det hele taget blive mere bevidste om egne handlinger og tankemønstre.

Undervisningen veksler mellem teori, videoklip, praksisøvelser og diskussion.

Praksisopgave 5 afleveres to uger før feedback. Du kan vælge at skrive opgave 4/5 individuelt eller i en gruppe (2-3 medarbejdere). Tidsforbruget til praksisopgave 5 er cirka 5 timer.

Tidspunktet for feedback aftales på modul 4. Feedback på opgaven gives sammen med opgave 4.